Historie

De stichting ‘Het Charlotte Jacobs Studiefonds’ is ontstaan in 1916 toen Charlotte Jacobs stierf. Zij had bij testament bepaald dat een groot deel van haar nalatenschap bestemd was voor een op te richten fonds, het Charlotte Jacobs Studiefonds, om academische studies voor armlastige meisjes te bekostigen.
Charlotte Jacobs (1847-1916) was de oudere zuster van de beroemde Aletta Jacobs. Aletta was de eerste vrouw in Nederland die een universitaire studie (medicijnen) succesvol afrondde en zij was de bekendste vertegenwoordigster van de eerste feministische golf.

Onderwijs was in het ouderlijk gezin ook voor meisjes belangrijk. Het was echter in die tijd niet makkelijk voor meisjes om toegelaten te worden tot opleidingen en om examen te mogen doen.
Charlotte was na haar zus Aletta de tweede vrouwelijke student in Nederland. Met veel omwegen slaagde zij in 1881 voor haar apothekersexamen.

Charlotte heeft van 1884 tot 1912 in Nederlands-Indië gewerkt. Eerst werkte zij bij een apotheker in dienst en in 1887 opende zij haar eigen apotheek in het toenmalige Batavia. Zij heeft zich in Nederlands-Indië ook ingezet voor het kiesrecht van Nederlandse vrouwen en bovendien heeft zij er zeer voor geijverd het onderwijs voor Inlandse meisjes te verbeteren. Eenmaal terug in Nederland is zij tot haar dood ook actief geweest in de Nederlandse Vrouwenbeweging. Charlotte Jacobs bleef ongehuwd.