Ervaringen

Niets zonder grote inspanning

Het levensmotto van Mariam Kalule is:
Nil sine magno vita labore dedit mortalibus’- Horace; ‘Satire’, Part I 9:55
(haar vertaling: Niets is in het leven een sterveling gegeven, zonder grote inspanning)

Dit is al zo lang ik herinner mijn levensmotto geweest. Ik vertaalde dit tijdens mijn middelbare schoolcarrière op het gymnasium. De vertaling bevestigde mijn gevoel: dít is de rode draad van mijn leven. Wie Charlotte Jacobs kent, zus van de bekendere Aletta Jacobs, weet hoe bijzonder het is wat zij (en haar zus) hebben bereikt.
Ooit hoopte en droomde ik op net zulke onmogelijke dingen; ondanks uitloting tóch Geneeskunde studeren. Ondanks afwijzing, tóch, mijn plek vinden en ondanks COVID, tóch gelukkig/niet eenzaam/nuttig .. (?!) zijn.
Het Charlotte Jacobs fonds heeft mij de financiële steun en sympathieke aanmoediging gegeven om mijn doelen te bereiken.

Soms is alles wat je nodig hebt grote inspanning en de juiste hulp!
Mariam Kalule, maart 2020
——————————————————————————————————————–

Heel veel dank!

Met veel plezier en dankbaarheid wil ik u vertellen dat ik al mijn studiepunten heb behaald en op weg ben om officieel af te studeren bij de master Health Sciences. Het is al met al een vrij moeizaam proces geweest waarin ik de nodige tegenslagen heb moeten overwinnen, maar het einde is in zicht en daar wil ik uw fonds hartelijk voor bedanken! Met uw financiële bijdrage heb ik het studiejaar 2017/2018 kunnen bekostigen. Ik ben nu op zoek naar een geschikte baan, waar ik hoop mijn passie voor preventie volledig in te kunnen zetten.
Onder andere met jullie hulp kan ik én een zelfstandig bestaan leiden, én hoop ik bij te kunnen dragen aan preventie van oogziekten. Ik ben al aan het werk als vrijwilliger voor de Hoornvlies Patiënten Vereniging. Hier kan ik mijn persoonlijke ervaringen en opgedane kennis inzetten om mensen te helpen. Dit doe ik door gesprekken als ervaringsdeskundige te voeren met patiënten. Daarnaast lever ik redactionele bijdragen aan het tijdschrift van de vereniging.

Nogmaals bedankt, vriendelijke groeten,
H.H, maart 2019
——————————————————————————————————————–

Vreugde en voldoening

Als kind wist ik al dat ik arts wilde worden, specifiek chirurg zelfs. Maar na het behalen van mijn VWO-diploma werd ik tot mijn grote teleurstelling uitgeloot voor geneeskunde. Omdat het lang niet zeker was dat ik ooit ingeloot zou worden ben ik een andere opleiding gaan volgen. Na afronding van het eerste jaar daarvan werd ik nogmaals uitgeloot voor geneeskunde. Hierna besloot ik pas na het behalen van mijn bachelor voor de laatste keer te loten voor geneeskunde. Tot mijn grote vreugde lukte het toen wel de studie geneeskunde binnen te komen.

Chronische ziekte
In de tussentijd had ik een chronische ziekte ontwikkeld. Ondanks de klachten die daarbij horen ging de studie mij heel goed af. Ik had er veel plezier in. Hoe fijn was het om te merken dat dit vak bij mij past en dat ik vreugde en voldoening uit mijn werk kan halen. En het mooiste: als arts zou ik mijzelf kunnen onderhouden zonder afhankelijk te zijn van anderen.

Financiën
Maar na een tijdje viel de financiële ondersteuning van familie weg, en ook het recht om te lenen bij DUO stopte. Door mijn aandoening was het niet mogelijk om naast studie en coschappen extra te werken om geld bij te verdienen. Hoe nu verder? Het verlangen de opleiding geneeskunde af te maken was groot. Wilde ik in de toekomst financieel onafhankelijk zijn en plezier hebben in mijn werk, dan zou ik arts moeten worden! Ik heb het Charlotte Jacobs Studiefonds om een studietoelage gevraagd en deze is mij toegekend. Inmiddels zit ik in het laatste jaar van mijn opleiding tot arts. Zonder de financiële hulp vanuit het Charlotte Jacobs studiefonds zou dat niet gelukt zijn. Ik ben het bestuur enorm dankbaar hiervoor en heb me voorgenomen later aan de andere kant van het Charlotte Jacobs studiefonds actief te zijn, namelijk als donateur.
C vd D, februari 2019
——————————————————————————————————————–

Studietempo

Dat het leven behoorlijk kan tegenzitten is algemeen bekend. Minder algemeen bekend is dat er geweldige instanties bestaan die je kunnen helpen in moeilijke tijden. Ik heb in mijn leven vele tegenslagen ervaren, maar ik ben ook zo gelukkig geweest om hulp te krijgen van Het Charlotte Jacobs Studiefonds.

Op mijn veertiende liep ik een zware hartbeschadiging op als gevolg van een virusinfectie. Dit werd helaas pas na tien jaar ontdekt. Sindsdien krijg ik medicijnen en gaat het met mijn gezondheid redelijk. Ik ben in ieder geval in staat om filosofie te studeren. Dat maakt mij buitengewoon gelukkig, want filosofie is mijn passie. Bovendien geeft het afronden van een studie mij perspectief op een baan. Hierdoor wordt het mogelijk om een zelfstandig bestaan op te bouwen.

Helaas kon ik op een gegeven moment mijn studie niet meer betalen. Door mijn lichamelijke beperking ligt mijn studietempo namelijk onder de norm en lopen de studiekosten op. Gelukkig kwam ik in contact met Het Charlotte Jacobs Studiefonds. Inmiddels heb ik twee keer een studietoelage mogen ontvangen waardoor ik verder kon studeren. En met succes! Ik ben toegelaten tot de Research Master filosofie. Deze hoop ik binnen twee jaar af te kunnen ronden om daarna een promotietraject te kunnen beginnen. Mijn droom van een zelfstandig bestaan is dus binnen handbereik.

Deze droom had ik nooit kunnen verwezenlijken zonder Het Charlotte Jacobs Studiefonds. Ik ben daarom ook heel erg dankbaar voor hun steun. Ik hoop dat ik op een dag in staat zal zijn om de ontvangen toelage te kunnen terugbetalen. Want dit zou betekenen dat dit geweldige fonds nog meer vrouwen kan helpen die, ondanks hun persoonlijk tegenslagen, hun droom van een zelfstandig bestaan willen realiseren.
Clazina Wansbeek – mei 2014
——————————————————————————————————————–

Overstappen

Soms gaan de dingen niet zoals je ze gepland hebt, en beïnvloedt dat je keuzes voor de toekomst. Vlak voor mijn examenjaar VWO overleed plotseling mijn vader, waardoor een nieuwe studie niet alleen heel erg onbelangrijk leek, maar mijn hoofd ook te vol zat om een weloverwogen keuze te kunnen maken.

Ik koos voor een studie fysiotherapie, die al na een paar weken niet bij mij bleek te passen. De universiteit bood uitkomst: ik kon overstappen naar de studie bewegingswetenschappen. Hoewel ik dit een prachtige studie vond, kwam ik er in de loop van mijn bachelor steeds meer (en weer!) achter dat mijn hart eigenlijk bij de geneeskunde ligt. Vanwege allerlei regels vanuit de overheid is een tweede bachelor echter bijna niet meer te bekostigen. De zij-instroom geneeskunde bood uitkomst, waarbij ik mijn bachelor geneeskunde in één jaar zou kunnen halen, om vervolgens gelijk door te kunnen stromen naar de master.

Tot mijn grote vreugde werd ik toegelaten, maar ik liep tegen hoge studiekosten aan. Ook had ik geen recht meer op studiefinanciering en een OV-kaart. Om een financiële buffer voor dit jaar op te bouwen heb ik een jaar hard gewerkt. Daarnaast ontving ik een bijdrage van Het Charlotte Jacobs Studiefonds. Deze was voor mij onmisbaar om mijn droom na te kunnen jagen. Dankzij de bijdrage van dit fonds heb ik dit jaar zorgeloos kunnen studeren en heb ik mijn bachelor geneeskunde in één jaar kunnen halen!
Christine van Mierlo
——————————————————————————————————————–

Arts en wetenschapper

Al op jonge leeftijd was ik geïnteresseerd in de processen die zich afspelen in de hersenen. Ik wilde arts worden en tijdens mijn studie geneeskunde kwam daar de wens bij om wetenschappelijk onderzoek te doen naar ziekten van de hersenen.

Ik werd geselecteerd om geneeskunde te studeren aan de Erasmus Universiteit van Rotterdam en daar kreeg ik de kans om promotieonderzoek te doen in een zeer goede onderzoeksgroep. De wetenschap had mij gegrepen en ik werkte er met veel enthousiasme aan. Om mij fulltime te kunnen richten op het promotieonderzoek moest ik de studie geneeskunde tijdelijk onderbreken. De resultaten van het onderzoek werden gepubliceerd in internationale high impact tijdschriften en mijn proefschrift werd onderscheiden met de prijs voor beste neuroscience thesis.

Na het verdedigen van mijn proefschrift had ik nog twee jaar nodig om mijn studie geneeskunde te kunnen voltooien. Daarvoor had ik financiële support nodig. Gelukkig kon ik een beroep doen op het Charlotte Jacobs Studiefonds. Dankzij haar financiële steun en de motivatie die daarvan uitging heb ik deze laatste essentiële fase met succes kunnen afronden. De wens om met mijn achtergrond de kliniek en de wetenschap dichter bij elkaar te brengen is gebleven.
Binnenkort leg ik de eed van Hippocrates af waarbij ik het artsendiploma zal ontvangen. Ik ben dankbaar voor de financiële ondersteuning van het Charlotte Jacobs Studiefonds en kijk zeer uit naar de volgende stappen die ik ga zetten als arts en neurowetenschapper in binnen- en buitenland.
Myrrhe van Spronsen