Aanvraag

Om een aanvraag te kunnen doen moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan:
– De aanvraagster moet studeren aan een Nederlandse Universiteit.
– Het eerste studiejaar moet succesvol zijn afgerond.

Gezien de mogelijkheden van het fonds en vanwege de vele aanvragen die het fonds ontvangt hanteert het bestuur strikte toewijzingscritera.
Dit betekent dat aanvragen die gedaan worden om een tweede studie te bekostigen niet gehonoreerd kunnen worden. Geen subsidie kan worden gegeven voor studies of stages in het buitenland, ook al worden deze in Nederland gehonoreerd met studiepunten c.q. ECTS. Evenmin kunnen aanvragen in behandeling genomen worden die betrekking hebben op een reis, een congresbezoek, of een promotieonderzoek.

Een aanvraag mag wél gedaan worden als er ook een aanvraag is gedaan voor het levenlanglerenkrediet.

Aan te leveren documenten

  1. brief met motivering m.b.t. studiekeuze en planning
  2. curriculum vitae
  3. een uitdraai van de reeds behaalde examens en tentamens
  4. schriftelijke ondersteuning van een decaan
  5. overzicht van inkomsten/uitgaven, schulden alsmede inzicht in de mogelijkheden zelf bij te verdienen. Ook die van de eventuele partner.
  6. bewijs dat DUO geen optie (meer) is. Dus ook dat ‘lenen’ geen optie is
  7. eventuele aanvragen bij andere fondsen en het resultaat daarvan
  8. in het geval van samenwonen een aangifte IB

Het bestuur vergadert twee maal per jaar, in juni en in november. De aanvraag moet uiterlijk 1 mei of 1 oktober ontvangen zijn op: contact@hetcharlottejacobsstudiefonds.nl

Download hier het formulier ‘overzicht inkomsten en uitgaven t.b.v. aanvraag’.
Een mooi hulpmiddel bij het samenstellen van je aanvraag is de site www.financieelstudieplan.nl.

Studiefondsen die wél studiereizen vergoeden

Studentes die op zoek zijn naar studiefondsen die wel stages, studiereizen en/of uitwisselingen vergoeden kunnen terecht op de volgende websites.

Op de site studerendemoeders.nl staat een hele lijst met fondsen die ook voor stages in het buitenland een schenking of lening verstrekken, onder voorwaarden. Een paar voorbeelden:

Het Amsterdams Universiteitsfonds (buitenlandse studiereizen, stages, uitwisselingen)
De Stichting Fundatie van de Vrijvrouwe Vrouwe te Den Haag (stages, uitwisselingen, postdoctorale studies, promoties)
Het Genootschap Noorthey (master en postmaster studies in het buitenland)
Het Jo Kolk studiefonds (mastervakken/onderzoeksprojecten in het buitenland).