Doneren

Het Charlotte Jacobs Studiefonds is met ingang van 1 januari 2008 door de belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). De ANBI status geeft recht op de volgende fiscale voordelen:

1. Vrijstelling van schenk- en erfbelasting
Het Charlotte Jacobs Studiefonds is geen schenk- of erfbelasting verschuldigd over ontvangen giften, legaten of erfstellingen. Over de uitkeringen door het fonds zijn de ontvangers geen schenkbelasting verschuldigd.

2. Giftenaftrek voor particulieren
Giften aan Het Charlotte Jacobs Studiefonds zijn binnen bepaalde grenzen, aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Voor gewone giften gelden een drempelbedrag en een maximum. Het drempelbedrag is 1% van uw verzamelinkomen, met een minimum van € 60. Wat u meer betaalt dan dit drempelbedrag, mag u aftrekken. Maar u mag niet meer aftrekken dan het maximum. Dat is 10% van uw verzamelinkomen.
Periodieke giften aan Het Charlotte Jacobs Studiefonds zijn volledig aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Een periodieke gift is een bij notariële akte aangegane verplichting om tenminste gedurende vijf jaar een bedrag aan het fonds uit te keren.
Met een periodieke schenking haalt u belastingvoordeel. Met ingang van 1 januari 2023 ontvangt u ca 37% van het gedoneerde bedrag terug van de fiscus.

3. Giftenaftrek voor bedrijven
Giften door bedrijven aan Het Charlotte Jacobs Studiefonds zijn aftrekbaar voor de vennootschapsbelasting tot 50% van de winst, met een maximum van € 100.000.

U kunt ons steunen door overmaking naar rekening nr NL87 GILL 0270 2798 73 tnv Het Charlotte Jacobs Studiefonds.
Download hier het door de belasting ontwikkelde formulier voor periodieke giften.

Heeft u vragen over de mogelijkheden om Het Charlotte Jacobs Studiefonds te steunen met een gift, legaat of erfstelling, neem dan contact met ons op via contact@hetcharlottejacobsstudiefonds.nl.