Doelstellingen

In de statuten staat in artikel 3:
“De Stichting heeft tot doel het verlenen van bijdragen in de kosten van academische opleiding (…) aan meisjes van aanleg, die zelf, of welker ouders tot het dragen dier kosten niet in staat zijn.”

Per jaar wordt aan twintig tot dertig vrouwelijke studenten een toelage uitgekeerd. Elk jaar worden er ongeveer zeventien nieuwe aanvragen gehonoreerd. De gemiddelde toelage bedraagt circa € 1.250 per jaar.

Studenten doen een beroep op de stichting om diverse redenen. Door ziekte kan studievertraging zijn ontstaan, of er zijn problemen in de familie. Ook komt het voor dat een buitenlandse studente niet in aanmerking komt voor studiefinanciering, omdat zij slechts een studievisum heeft. En soms vindt iemand pas op latere leeftijd de juiste studie.

Beleidsplan
Financiën
Bestuursverslag
Privacystatement