Home

Het Charlotte Jacobs Studiefonds is een studiefonds voor vrouwen die studeren aan een Nederlandse universiteit.

“De stichting heeft tot doel het verlenen van bijdragen in de kosten van academische opleiding of opleiding aan een Hoge School, aan meisjes van aanleg, die zelf, of welker ouders tot het dragen dier kosten niet in staat zijn.”

In 2016 was het 100 jaar geleden dat Charlotte Jacobs overleed en bestond Het Charlotte Jacobs Studiefonds dus 100 jaar. Op donderdag 17 maart 2016 werk dit gevierd in Utrecht. Kijk hier voor een foto-impressie.