Home

Het Charlotte Jacobs Studiefonds is een studiefonds voor vrouwen die studeren aan een Nederlandse universiteit.
“De stichting heeft tot doel het verlenen van bijdragen in de kosten van academische opleiding of opleiding aan een Hoge School, aan meisjes van aanleg, die zelf, of welker ouders tot het dragen dier kosten niet in staat zijn.”

Er kunnen verschillende redenen zijn waarom studenten een beroep doen op ons fonds. Ziekte of problemen in de familie kunnen voor studievertraging hebben gezorgd. Of iemand vindt pas op latere leeftijd de juiste studie, en heeft geen recht meer op studiefinanciering.

Per jaar keren we aan dertig tot veertig vrouwelijke studenten een toelage van gemiddeld circa € 1.250 per jaar.
Lees bij Aanvraag meer over de voorwaarden en de procedure.

Proefschrift Charlotte Jacobs is uit

Op 16 oktober was het dan eindelijk zover: de biografie over Charlotte Jacobs is verschenen. Tijdens een drukbezochte promotiebijeenkomst in de Leidse universiteit heeft schrijfster Annette Wierper haar proefschrift over het leven van Charlotte met verve verdedigd. De titel van het boek luidt: ‘Wilskracht, durf en onverpoosden ijver’. Hiermee werd Charlotte gekarakteriseerd, maar wij vinden dit ook opgaan voor Annette!

Ziehier de trotse promovenda Annette Wierper temidden van het bestuur.
vlnr: Anna Groot, Sabine de Wijkerslooth, Annette Wierper, Marjorie De Tombe en Marjorieke Blok.

Gulle gevers bedankt!

Promovenda Annette Wierper heeft als cadeausuggestie voor haar promotie vrienden en familie de gelegenheid gegeven een donatie te doen aan ons fonds. Dat hebben 25 personen gedaan. Samen hebben zij € 1235 gedoneerd. Het bestuur wil al deze gulle gevers van harte bedanken. Wij zullen zorgen dat het geld goed besteed wordt aan studentes die vaak ook vol ‘wilskracht, durf en onverpoosden ijver’ aan de slag zijn.
Ook nu nog kunt u een donatie doen, lees er alles over op onze pagina Doneren.

Wie was Charlotte Jacobs?

Charlotte was de zeven jaar oudere zus van huisarts Aletta Jacobs. Haar kennen we allemaal als voorvechtster van het vrouwenkiesrecht, waar wij vrouwen dit jaar al honderd jaar plezier van hebben. Charlotte is minder bekend, maar ook een interessante vrouw. Rond 1887 opende ze in Batavia een eigen apotheek. Tot 1907 was ze de enige vrouwelijke apotheker in Nederlands-Indië. Op 16 oktober van dit jaar verschijnt haar biografie waar Annette Wierper op gaat promoveren. Voor het Pharmaceutisch Weekblad een mooi onderwerp voor een column. Deze staat in de uitgave van 5 juli 2019.

Jubileum

In 2016 was het honderd jaar geleden dat Charlotte Jacobs overleed en bestond Het Charlotte Jacobs Studiefonds dus honderd jaar. Op donderdag 17 maart 2016 werd dit gevierd in Utrecht. Kijk hier voor een foto-impressie.