Home

Het Charlotte Jacobs Studiefonds is een studiefonds voor vrouwen die studeren aan een Nederlandse universiteit.

“De stichting heeft tot doel het verlenen van bijdragen in de kosten van academische opleiding of opleiding aan een Hoge School, aan meisjes van aanleg, die zelf, of welker ouders tot het dragen dier kosten niet in staat zijn.”

Wie was Charlotte Jacobs?

Charlotte was de zeven jaar oudere zus van huisarts Aletta Jacobs. Haar kennen we allemaal als voorvechtster van het vrouwenkiesrecht, waar wij vrouwen dit jaar al honderd jaar plezier van hebben. Charlotte is minder bekend, maar ook een interessante vrouw. Rond 1887 opende ze in Batavia een eigen apotheek. Tot 1907 was ze de enige vrouwelijke apotheker in Nederlands-Indië. Op 16 oktober van dit jaar verschijnt haar biografie waar Annette Wierper op gaat promoveren. Voor het Pharmaceutisch Weekblad een mooi onderwerp voor een column. Deze staat in de uitgave van 5 juli 2019.

Jubileum

In 2016 was het honderd jaar geleden dat Charlotte Jacobs overleed en bestond Het Charlotte Jacobs Studiefonds dus honderd jaar. Op donderdag 17 maart 2016 werd dit gevierd in Utrecht. Kijk hier voor een foto-impressie.