Bestuur

Het bestuur bestaat uit vijf leden, allen vrouwen:
Mr. dr. M. De Tombe-Grootenhuis (voorzitter)
Drs. M.C. Blok (secretaris)
Mr. S.A.M. de Wijkerslooth-Lhoëst (penningmeester)
Drs. A.A.M. Groot
Mr. M.E.F. Bots